advokátní kancelář
Nám. Starosty Pavla 40, 272 01 Kladno, tel.: 312 247 249

Vítejte na stránkách Advokátní kanceláře Jansová - Veverka s.r.o.

AK Jansová – Veverka poskytuje právní služby v těchto oblastech:

Občanské právo (řízení o zaplacení peněžitých částek, vlastnictví k nemovitostem, sousedské spory, vypořádání společného jmění manželů, bytové otázky, smlouvy různých typů apod.)

Rodinné právo (rozvod manželství, péče o nezl. děti, výživné, osvojení apod.)

Trestní právo (obhajoba ve všech stadiích trestního řízení, včetně těch vedených vazebně, zastoupení poškozených, dovolací řízení, dopravní nehody apod.)

Pracovní právo (nedoplatky mzdy a náhrady mzdy, spory o neplatnost skončení pracovního poměru apod.)

Správní právo a správní soudnictví (stavební řízení, přestupky, státní občanství apod.)

Základní práva a svobody (řízení před Ústavním soudem ČR a Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku)

AK Jansová – Veverka je advokátní kanceláří ve formě společnosti s ručením omezeným, jejíž tradice na území bývalého kladenského okresu sahá do 60. let 20. století. Její členové se zaměřují především na výkon advokacie v tradičním slova smyslu, přičemž náplní činnosti AK je především zastupování klientů před soudy a jinými orgány všech stupňů a druhů, jakož i zastoupení při mimosoudním vyjednávání (před samotným zahájením řízení) a sepisy smluv a jiných listin o právních úkonech.

Poučení pro klienty - spotřebitele: Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.