Advokátní kancelář
Jansová-Veverka
s.r.o.

Občanské právo

vymáhání peněžitých pohledávek

vztahy k nemovitostem

spory o bydlení

vypořádání spoluvlastnictví

dědictví a řízení o pozůstalosti

realitní obchody a advokátní úschova

plnění z pojistek

zastoupení v insolvenčním řízení

svéprávnost

smlouvy o převodu nemovitostí

dovolání k Nejvyššímu soudu ČR

Trestní právo

obhajoba při obvinění z drogové kriminality

obhajoba při obvinění z násilné kriminality

obhajoba při obvinění z majetkové kriminality

obhajoba při obvinění z hospodářské kriminality

obhajoba při obvinění z trestných činů úředních osob

obhajoba při obvinění z dopravní nehody

nároky obětí trestných činů proti pachateli

vazební řízení

dovolání k Nejvyššímu soudu ČR

ústavní stížnosti při porušení práva na obhajobu

Rodinné právo

rozvody manželství

zrušení partnerství

vypořádání společného jmění manželů

(majetkové vyrovnání)

 

Náš tým

JUDr. Vojtěch Veverka

advokát, partner kanceláře, jednatel společnosti

Již v průběhu svého studia pracoval jako praktikant v advokátní kanceláři. V roce 2000 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obhájil diplomovou práci na téma „Darovací smlouva“ a získal titul „Mgr.“. Mezi lety 2000 – 2003 byl v naší kanceláři advokátním koncipientem, od roku 2003 advokátem a od roku 2013 naši advokátní kancelář vede.

V březnu 2017 obhájil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy rigorosní práci na téma „Zásada kontradiktornosti v řízení před soudem a její budoucnost v českém trestním procesu", složil rigorosní zkoušku z trestního práva a získal tak titul „JUDr."

V naší advokátní kanceláři se zabývá především vedením civilních soudních sporů, obhajobou ve věcech trestných činů všeho druhu včetně dopravních nehod či závažné hospodářské nebo násilné trestné činnosti. Specializuje se na otázky dodržení zákonných a ústavně garantovaných postupů v trestním řízení, ústavní stížnosti, vypořádání společného jmění manželů, vypořádání spoluvlastnictví, právo nemovitostní a jako aktivní pilot též právem v letecké oblasti.


JUDr. Růžena Jansová

advokát, partner kanceláře

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1964 a do roku 1965 pracovala v advokátní poradně v Plzni, od roku 1965 do roku 1967 vykonávala koncipientskou praxi v advokátní poradně v Kladně. Po složení advokátních zkoušek pokračovala na stejném místě až do roku 1990, kdy byla zrušena státem provozovaná advokacie. Od 1. června 1990 založila svoji soukromou advokátní praxi v Kladně, kterou od roku 1996 provozovala se svým manželem doc. JUDr. Vladimírem Veverkou CSc. pod názvem „Advokátní kancelář Jansová – Veverka“.

V naší advokátní kanceláři se zabývá především rodinným právem – v tomto oboru je v regionu jednou z nejdéle působících a nejznámějších advokátek. Specializuje se dlouhodobě zejména na spory o péči o nezletilé děti, vyživovací povinnost, osvojení a rozvody manželství.


Mgr. Bc. Martina Lukschová

spolupracující advokátka

V roce 2014 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obhájila diplomovou práci na téma „Koncept průměrného spotřebitele v českém a evropském právu“. Ještě před absolvováním právnické fakulty však získala ekonomické vzdělání na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. V průběhu studia již pracovala v různých advokátních kancelářích i u Městského soudu v Praze jako praktikantka a po absolvování fakulty vykonávala koncipientskou praxi v advokátní kanceláři J&K LawPartners. Od roku 2015 byla koncipientkou naší advokátní kanceláře, v září 2017 složila náročné advokátní zkoušky a po složení slibu se stala samostatnou advokátkou, se kterou naše advokátní kancelář nadále spolupracuje.


O kanceláři

Jsme rodinnou advokátní kanceláří, která byla založena v roce 1996 známou kladenskou advokátkou JUDr. Růženou Jansovou a jejím manželem - bývalým vedoucím katedry teorie práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy doc. JUDr. Vladimírem Veverkou CSc. V roce 2003 se po tříleté koncipientské praxi stal partnerem advokátní kanceláře jejich syn Mgr. Vojtěch Veverka. Založení kanceláře navazovalo na předešlou třicetiletou advokátní praxi zakladatelky ve všech oblastech práva.

Za dobu našeho působení v advokacii jsme se stali specialisty na zastupování klientů před soudy všech stupňů včetně soudu ústavního v oboru občanského, rodinného a trestního práva, ale nebráníme se žádnému zajímavému problému i mimo tyto obory. Naši advokáti zastupovali klienty v řadě mediálně sledovaných případů a jejich činnost se neomezuje jen na kladenský a středočeský region.

Dlouhodobě se též zabýváme koncipientskou přípravou mladých právníků na náročné advokátní zkoušky. V naší kanceláři mají absolventi právnických fakult možnost se setkat s rozmanitými právními problémy a i proto jsou naši bývalí koncipienti ve svém oboru velmi úspěšní. Takto naší kanceláří prošli: Mgr. Jan Vodička (dnes advokát v Kladně), Mgr. Lukáš Pech (dnes advokát v Praze 1), Mgr. Tomáš Výborčík (dnes advokát v Kladně), JUDr. Simona Corradiniová (dnes advokátka v Kladně), JUDr. Petra Carvanová (dnes advokátka v Kladně), Mgr. Kateřina Jansová (dnes advokátka v Praze 1).

Kontakty

Advokátní kancelář Jansová - Veverka s.r.o.
Hajnova 40
272 01 Kladno

email: ak@jansova-veverka.cz
tel.: +420 312 247 249

kontaktní formulář

Poučení pro klienty - spotřebitele: Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Created 2017 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.